n c

Forside Bornholmsk Kunst Anden Kunst Bornholmske Glas, andet Glas samt Porcelæn Bornholmsk Keramik
Anden Keramik Diverse Sølv-effekter & Sølv Smykker Julepynt, Nisser, Engle og Legetøj Møbler, lamper & tæpper Bornholmske Bøger samt Diverse
  sdf
  Butikken 2 2017

BØGER fra - og om Bornholm

Skriv/sms for pris.

Schreiben Sie bitte für den Preis
BØGER fra - og om Bornholm
oluf host
SOLGT "Oluf Høst 1971"

Stort opslagsværk med billeder af OH`s værker
Nummereret: 1082

Ligger i original æske
God stand
Rundkirker

  "Bornholms Rundkirker"

Tegninger af Oluf Høst
Tekst af TH Lind

1946
1945

SOLGT "Bornholm 1945"
Byer Bombet - og Genopbygget

Edmund Hansen og Johannes Thoms
1993

Med dedication af forfatterne
30 dage

SOLGT "30 Dage"

Udarbejdet efter Amtslæge Svend E. Kofoeds Optegnelser.
Rasmussens Bogtrykkeri 1950
Bornholm 1945

  "Bornholm 1945"

Thomas E. Jensen
Bornholms Tidendes Forlag 1995
Besta bombet befriet

SOLGT "Bornholm"
 Besat - Bombet - Befriet

Udgivet af Frihedsbevægelsen paa Bornholm
Ernst G. Olsens Forlag Rønne 1945
Kunstrejse

  "Kunstrejse på Bornholm"

Udgivet af Destination Bornholm

Chrø

SOLGT "ChristiansØ"
s08Br25e

Udgivet af Akademisk Architektforening i København 1924
Landskirker

  "De Bornholmsk Landkirkers Omgivelser"

Bornholms Amtskommune
Teknisk Forvaltning
1982
De kommer nok engang

  "De kommer nok engang"

Bøggild og Sabber

En nytårskrøninke
om fest i gaden
på Helligtrekongersaften
i gamle dage

Bornholms Tidendes Forlag
1981
Skibsudsmykninger

  "Skibsudsmykninger"

Hansaage Bøggild
Fotografier: Algot Lindau

1. udgave 1979
En by vokser til

  "En By vokser til"
Rønne 1890 - 1914

Niels Nielsen
Bornholmerens Forlag

Rønne 1959

Oluf Host

  Oluf Høst
"Sildekoner"

Knud Meister

Nytåret 1981/82
Bornholms Amtsraad

  "Bornholms Amtsraad 1842-1942"

151 biografier med en indledning
Ved TH Lind

Udgivet af Bornholms Amtsraad Rønne 1943
Ronne elforsyning

  "Rønne Elforsyning"
1910 - 1960

Tekst:
Driftsbestyrer K. Schmidt
Foto: Ilsted Bech
Sangsager

  "Bornholmske Sangsager og Sange"
på Landsmålet
 
Tredie Udgave
Rønne 1972
10 b sange

  "10 Bornholmske Sange"

Tekst og Musik af H. Hjorth
Kaj Senstius tilegnet
Ventesal

  "Ventesal"

En bornholmsk håndværkers rejsedagbog fra 1907 - Bornholms Tidende
1989
B Kirkehistorie

  "Bornholms Kirkehistorie II "

Med kulturskildringer 1617-1933
Rønne 1933
Frits Sørensens Forlag
William Dam
Norathistf
  "Bornholms Naturhistoriske Forening"
...mere om vor Ø

Udgivet i anledning af 25 års jubilæet
1957

Vignetter af Ernst Køie

brnholms borg

  "Bornholms Borg"

Christian Stub-Jørgensen
Skæbner og skikkelser omkring Hammershus

Gornitzkas Forlag Allinge 1957
De orste fundforst og st

  "De første og største fund"

De bornholmske amatør-arkeologer 25 år
1. udgave - 1. oplag 2020
B mellem ost og vest

  "Bornholm mellem øst og vest"
En udenrigspolitisk Dokumentation

Udgivet med indledning og noter af Jacob Hornemann
Bornholms Tidende 1. Udgave 2006
jomfrubjerget

SOLGT "Jomfrubjerget"
Sommerhotel og samlingssted

Svend Erik Nielsen
Cicero 1992
Blodbadet paa bornholm

  "Blodbadet paa Bornholm"
eller Mordnatten

En historisk-romantisk fortælling med illustrationer

Bornholms Tidende 1972
Under overfladen

  "Under Overfladen"
De bornholmske råstofindustriers historie

Bornholms Museum
2007

Hav og hojlyng

  "Hav og Højlyng"

Chr. Stub-Jørgensen
Udgivet på forfatterens 70-årsdag af personaleforeningen ved Statsbiblioteket i Århus

Gornitzkas Bogtrykkeri 1967
Chro hist

  "Christiansøs Historie"
 
Anker E. Kofoed
Christiansøs Museum

Jubilæumsudgave 1684 19 Juni 1984
Burgundarholm

  "Burgundarholm"
1916 - 1941

Odd Fellow Loge 44 Rønne
16 september 1941
Hellig Haagen

  "Hellig Haagen"
En tankeleg

Christian Stub-Jørgensen
Rønne 1970
Gamle huse i ronne

  "Gamle Huse i Rønne"
1761-1967

Udgivet af Rønne Byforening 1967
Robert Egevang
Viggo Petersen
Oluf host

  "Oluf Høst"
Æresborger i Svaneke

Emil Andersen
Bornholmerens Forlag 1986
Dyrehaven

  "En bornholmer i Dyrehaven"

Christian Stub-Jørgensen
Arboe Mahler - Ude og Hjemme

Bornholmerens Tryk
Rønne 1972
Svaneke bys hist

  "Svaneke Bys Historie"

Byforeningen Svanekes Venner 1986
Ny udgave ved Robert Egevang
Digte og tegninger

  "Digte og Tegninger fra Bornholm"

Asger Dam og Ernst Clausen
Gyldendal 1948
Chroe hist

  "Christiansøs Historie"

Anker E. Kofoed
Bornholms Historiske Samfund

Hollandsk boern

  "De Hollandsk-Ostindiske Børn på Bornholm 1947"

Rønne 1988
Forside illustration : Sabber
Inde i Landet

  "Inde i Landet"

Werner Hansen
Udgivet af Åkirkeby Sparekasse i anledning af 100-års jubilæet 1869 - 1 maj - 1969

Bornholm

  "Bornholm"

Palle Lauring
Forum - København 1984
Kirkemollen

  "Kirkemøllen i Pedersker"

Povl Erik Munch
Burgundia Tryk 1996
Jagt

  "Jagt på Bornholm gennem Tiderne"

De Bornholmske jagtforeninger og Bornholms Museum.
1992
Bogen om B

  "Bogen om Bornholm"

Richard Nielsen og Thorvald Sørensen
Danskerens Forlag Aabenraa 1957
Lauritz

SOLGT "Bornholm og Christiansøe"

Laurids de Thurah
Genudgivet med en efterskrift af Henning Ipsen
Rosenkilde og Bagger 1968
By og borgere

  "Rønne By og Borgere"

Skildret af M. K. Zahrtmann
Paa Borgerraadets Opfordring
Udgivet af Rønne Byraad
1927
Stednavne


stednavne
  "Bornholms Stednavne"
1. og 2. Levering

Udgivet af Stednavneudvalget
1. Levering: 1950
2. Levering: 1951
th lind

  "En Bornholmsk Bondes Optegnelsesbog fra Slutningen af det 18. Århundrede"

Th. Lind
Særtryk af smaaafhandlinger om Bornholm til Peter Thorsen 8. Juli 1942
Bornholmarijn

  "Borrijnhomarijn"

7. Aargang 1946
Bornholmsk Aarskrift
Redigeret og udgivet af P. Møller - Gudhjem
1945
militerbeskrivelser

  "Militærbeskrivelse over Øen Bornholm"

U. Salchow
Udgivet for Bornholms Historiske Samfund
af Aage Rohmann og TH Lind
Rønne 1954
Bornhlms domiciler
SOLGT "Bornholms Militære Domiciler"

Østre Landsdelskommando
Ringsted 1985
Hammershus

  "Plan om Gjenopførelsen af Hammershus"

En imødegaaelse af P. Hauberg
Udgivet af Nationalforeningen "Bornholm"
København Græbes Bogtrykkeri 1915
Historie


hist
  "Bornholms Historie"
Bind 1. og 2.

J. A. Jørgensen
Bind I: Fra oldtiden til 1660
Bind II: Fra 1660 - 1900
Bskrivelse

  "Beskrivelse over Bornholm"
1804

P. N. Skovgaard
Genudgivet med en efterskrift af Finn Jacobsen
Rosenkilde og Bagger 1975
Bornholm
  "Bornholm med Ertholmene"

Gyldendals Egnsbeskrivelser
Redaktion Bent Rying
Gyldendal 1972


hb


  "Bornholms Befrier - Jens Koefoed"

K. E. S. Koefoed
Fortælling om opstanden mod svenskerne paa Bornholm 1658
1. Kommission hos H Christensen & søn 1931
ko

  "Hans Christian Kofod"
Graneli

N. P. Jensen
En Levnedsskildring og et Kulturbillede
Rønne 1928
P. Møller Bogtrykkeri
mindemerker

  "Vor Oldtids Mindesmærker"

Af Museumsinspektør Hans Kjær
Gyldendals Boghandel MCMXXV
1925

Bornholm

  "Bornholm"

Særtryk af Danmark Land og Folk
ved Daniel Bruun

Inkl. tilhørende kort over Bornholm
kikkert og lup

  "Bornholm med Kikkert og Lup"

Arne Larsen
With an English Summary
Bornholms Tidendes Forlag 1961

brnh

  "Enj Urtakåst"
Borrinjholmska Dækt

Otto J. Lund
Tajninjer uda Oluf Høst

Aakirkeby Boghandel 1933
ugb

  "Fra Sydbornholm"

P. Thorsen
Aakirkeby Boghandels Forlag 1934

rejse

  "Kunstrejse paa Bornholm"

Fra "Ti Aar" 1891
Herman Bang

Nummereret Udgave : Nr 82

DIVERSE TING OG SAGER FRA BUTIKKEN
Skriv/sms for pris.

Schreiben Sie bitte für den Preis
DIVERSE TING OG SAGER FRA BUTIKKEN

ELEFANTER
   
Glas elefant 2021


  Glas Elefant
Luft indeni

Højde: 9 cm
Længde: 10 cm

Sandsynligvis 1800/1900 tallet
Diverse elefant laageske 2021


  Elefant låg-krukke
Smykke-beholder


Højde: 9,5 cm
Diameter ved base: 4 cmHVID PRESSGLAS
   
Diverse kanin bonbonierer 2021


  Kanin Bonboniere
Hvid pressglas

Højde: 8,5 cm
Længde: 12 cm
 

PARFUME FLAKONER
   
Glas Parfume m blaa m guld 2021


  Turkis parfume flakon
med guld

Højde: 11 cm

Rundsleben i bund
Glas parfume m blaa m guld 2021


  Parfume Flakon
Med guld

Højde: 12 cm

Rundsleben i bund
Inkl. prop


 


Den Lyslilla flakon er SOLGT

Parfume-Flakon

Højde : 15 cm.

Lyslilla signeret: B 2582.

Mørklilla "knækket" i bund.

DIVERSE GLAS EFFEKTER
   

Glas Brevpresser Holmegaard 2021Holmegaard
Brevpresser   

Højde 9 cm

Brevpresse th : ca 1825-1925 (2 stk)
Holmegaard aarstider plade


  Holmegaard

Stort glas-relief

"Årstiderne" - "SOMMER"

Diameter: 40 cm

Med Holmegaard mærkatApotekerflaske 

  Apotekerflaske

Højde: 32 cm

Tekst på papirmærkat:
PASTA CACAO DEOLEATA
I bund stemplet med et 5 tal

God stand med trælåg

Glas Mary Gregory bonboniere 2021Mary Gregory Bonboniere

Højde: 10 cm
Diameter: 7,5 cm

Emalje bemalet med lille dreng med fløjte
Glas svamp 2021


  Kosta Boda
Monica Backström
Svamp

Højde: 12 cm

Mærkat: Handmade BODA Sweden
Glas skaal Wiinblad 2021

  Bjørn Wiinblad
Glas fad med lille base

Diameter: 33 cm


NIPSENÅLE SAMT HATTENÅLE
   
Diverse hattenaale 2021


  Hattenåle samt hattenålebeholder

Beholder Højde: 12 cm

Diverse hattenåle

ORIENTALSKE EFFEKTER
   
Diverse ben Geisha 2021


  Orientalsk Gudinde af ben
på træ sokkel


Højde: 11,5 cm
Diameter på sokkel: 6,5 cm
Diverse kina skrin 2021

  Japansk Smykkeskrin
3 skuffer ( den ene mangler håndtag)
2 låger


Højde: 21 cm
Dybde: 7,5 cm
Bredde: 15 cm

Nøgle mangler

MARITIME EFFEKTER
   

Diverse skibs kompas 2021

SOLGT Skibs-Kompas

Højde: 11 cm
Længde: 20,5 cm
Bredde: 20,5 cm

Stemplet på metalramme:  NP 18498 samt 98998  desuden i selve kompasset: 98998 - indridset i glasset  18498 13-5-56

Skydelåg mangler
Diverse skibs skilte 2021

  Messing Skilte fra Skib

"Pejlerør Ballast"
"Pejlerør Br. Olie"

Længde: 10 cm
Bredde: 2,5 cm
Diverse Flaskeskib 2021


  Flaskeskib
Fra Bornholm
Lavet af Charly Bertelsen


Længde: 22 cm
Højde inkl. stativ: 13 cm


EFFEKTER AF TRÆ
   
Diverse mini urskab 2021


  Lille smykkeskrin/ skrin som vægur

Højde: 31 cm
Dybde: 5 cm
Bredde: 9,5 cm

Bund med rødt fløjl
Diverse lille eske m perlbroderi 2021

  Træ-æske (penalhus?) med udskårne blomster
På bagsiden med perlebroderi
Åbnes i siden

Længde: 15 cm
Højde: 2 cm
Bredde: 5,5 cm

Indgraveret: ECW
Diverse aflang eske m perlemor 2021

SOLGT Træ-æske med perlemor indlægninger

Længde: 24,5 cm
Højde: 6 cm
Bredde: 7,5 cm

Nøgle medfølger
Manglebræt 


  Gammelt Manglebræt 


Længde: 64 cm
Bredde: 15 cm

Skrift: AID 1724

Samlet bagpå med 2 gamle jernsøm og en trænot
Diverse eske m ornamenter 2021


  Firkantet træ-æske med "pynt"

Højde: 10,5 cm
Dybde: 11 cm
Bredde: 14 cm

Nøgle mangler
Musselmalet bakker

  Musselmalede bakker

Længde Stor : 42 cm
Længde Lille : 24 cm

Begge i god stand

JUST ANDERSEN
   
Diverse Just kande 2021


  Just Andersen
Kande


Højde: 18 cm

Stemplet : Just Denmark 2158

Diverse Just dreng m fisk 2021


  Just Andersen
Dreng med fisk


Højde: 9 cm

Stemplet : Just Denmark 174

GLUD & MARSTRAND
   
3 x smaa emalje koekken ting


SOLGT Glud og Marstrand
Lille flødekande og 2 små beholdere


Højde beholder fra venstre:11 cm
Diameter : 9 cm
Højde lille beholder: 8 cm
Diameter: 9 cm
Højde kande: 11 cm

Alle stemplede i bund: Dan Kok Glud & Marstrand Denmark

Beholdere er som nye indvendig, kanden med en lille rand i bunden

FIGURER
 
   
Museumskopi figurKvindefigur
Musee Du Louvre

Højde : 32 cm

Stemplet nederst på figur: GB samt Musé du Louvre
3 dame figurer m born


Kvinde til venstre SOLGT Figurer :
Kvinder med babyer

Kvinde yderst til venstre: Signeret CJ 1963
Højde : 35 cm

Kvinde i midten: Usigneret - 30 cm

Kvinde yderst til højre: Signeret : AH - 30 cm

Diverse wenge fisk 2021


  Fisk af Wengé træ

Længde: 44 cm
Højde: 18 cm

Signeret : W B

SEGL
   
Segl 15
Diverse Segl

Gennemsnitshøjde:7 cm

Stemplede -  fra venstre:

Blomster segl: CML ? samt Alpacca og  bogstaver ?
Messing segl: LB samt på selve fladen af seglet inddelt med midterstreg: Vägvisare
Venstre side: Wenster Til Tiraholm och Hult
Højre side: Höger til Krono Bergslän
1777
Ugle segl: MN
Lilje segl: AC samt
Nr: 2 fra venstre solgt

SMYKKESKRIN / URSKRIN
   

JERNBANE EFFEKTER
   
Divers togskilte 2021


2 stk SOLGT Tog Skiltning
Fra De Bornholmske Jernbaner


"Læn Dem ikke ud"
"Førerrum No. I"  SOLGT
"Førerrum No. II " SOLGT

Længde: 15 cm (16 cm)
Bredde: 3,5 cm

DIVERSE KOBBER, BRONZE OG MESSING EFFEKTER
   
Messing ugle 2014SOLGT
Messing plakette
Som ugle med udbredte vinger

Højde: 19 cm 
længde: 28 cm.

1800 tallet.

Messing klokke 


  Gammelt Messing- bordur 

Højde: 38 cm
Bredde: 22 cm
Dybde: 13 cm

Tekst på plaket på urskiven: COMPTOIR GENERAL 98 POISSONNIERE PARIS - H.RIONDET

På pendul : 2137 samt bogstaver

Messing skrin 17

  Gammelt Messing skrin/boks

Længde:43 cm
Højde: 26 cm:
Dybde: 27 cm
Messing tallerken 


  Messing tallerkener

Diameter: 28 cm

Fleres haves - alle i pæn stand 

Mærkat fra Illums Bolighus L3 802 162
Jugend ramme


  Jugend Ramme
Smuk Jugend kobber ramme til 2 fotos

Højde: 19 cm
Bredde: 22 cm
Diverse bronze fugl paa gren 2021

SOLGT Bronze fugl på træstub

Højde: 22,5 cm
Diameter på sokkel: 11,3 cm

Signeret på nederste del : DELBRIE/DELNIE ?
Diverse stage 2021

  Kammerstage på runde fødder
1800 tallet

Længde: 19 cm
Bredde: 9,5 cm
Højde: 7 cm


 

  Fransk lysestage

5-armet.

Messing.

Længde 40 cm

BREVKORT, BREVE SAMT FRIMÆRKER
   
Diverse Gronland kuvert 2021


  Første Dags Kuvert
Grønland

16/3 1961

35 øre Kgl Post - Tupilak motiv
D Postkortalbum 2014


  Postkort-album
Jugend/Skønvirke

Indeholder mange postkort.
De fleste med skrevne beskeder.
Nogle postkort er håndkolorerede.

Postkortene sælges ikke enkeltvis
D Postkort 1 2014


  D Postkort 2 2014

SALT OG PEBER
   
Diverse Holmegaard orange salt og pebet 2021


Den højeste er SOLGT Holmegaard Palet
Salt og peber


Højde: 11 cm
Højde: 8 cm

Mærkat: Holmegaard of Copenhagen by appointment to the Royal Danish Court Made in Denmark
Diverse salt og peber orange m spids 2021


SOLGT Salt og Peber sæt
Lauritz Lønborg


Højde: 8 cm

Den orange med et P

MØNTER
   
Diverse moenter Alaska 2021


  2 x sølv mønter
Alaska

Diameter: 4 cm

Forside: Alaska 1989
Bagside: The Seal of the State of Alaska

Blåt fløjls etui - Anchorage

micky


  Sølv Mønt
Micky Mouse

Diameter: 4 cm

Forside: Happy New Year 1991 - Disney
Bagside: Merry Christmas 1990 - One troy ounce 999 silver

Rødt fløjls etuie indeholdende Certificate of Authenticity
Diverse kong Christian X mont 2021


  Kong Christian X sølv-mønt
Jubilæumsmønt

Diameter: 3 cm

Tekst: Kong Christian X`s 25 års Regeringsjubilæum
2 krone erindringsmønt i sølv udgivet i anledning af Kong Christian X`s 25 års regeringsjubilæum den 15. maj 1937

Foto: Det Kongelige Bibliotek

Desuden udførlig tekst bagpå papbeholderen
Diverse Frederik og Ingrid mont 2021


  Kong Frederik IX og Dronning Ingrids sølv-mønt
Erindringsmønt


Diameter: 3 cm

Tekst: Kong Frederik IX og Dronning Ingrids Sølvbryllup
5 krone erindringsmønt i sølv udgivet i anledning af Kong Frederik IX og Dronning Ingrids Sølvbryllup den 24. Maj 1960

Foto: Det Kongelige Bibliotek

Desuden udførlig tekst bagpå papbeholderen
Diverse Margrethe 10 aar mont 2021


  Prinsesse Margrethes 18 års fødselsdag

Diameter: 3 cm

Tekst: Prinsesse Margrethes 18 års fødselsdag
2 krone erindringsmønt i sølv udgivet i anledning af Prinsesse Margrethes 18 års fødselsdag den 16. april 1958

Foto: Det Kongelige Bibliotek

Desuden udførlig tekst bagpå papbeholderen
grekenland

  Prinsesse Anne-Marie og Kong Konstantins Bryllup
Erindringsmønt

Diameter: 3 cm

Tekst: Prinsesse Anne-Marie og Kong Konstantins Bryllup
5 krone erindringsmønt i sølv udgivet i anledning af Prinsesse Anne-Marie og Kong Konstantins Bryllup den 18. september 1964

Foto: Nordfoto

Desuden udførlig tekst bagpå papbeholderen


SPAREBØSSER
   
Diverse sparegris 2021


  Sparegris

Længde: 20 cm
Højde: 10 cm

Diverse spare hane 2021


SOLGT Spare-hane

Højde: 12,5 cm
Bredde: 10 cm
Diverse spare papegoeje 2021


SOLGT Spare-papegøje

Højde: 11 cm
Diameter ved base: 5 cm
Diverse spare and 2021


  Spare-and

Højde: 13 cm
Længde: 10,5 cm
Diverse spare raket 2021


  Spare-raket med Saturn
Bornholmerbanken

Højde: 21 cm
Længde: 10 cm

Tekst: Bornholmerbanken aktieselskab samt BB

Fungerer

KURIOSA
   
Diverse skakbrikker 2021

  Skakbrikker x 4
2 dronninger og 2 løbere

Højde dronninger:  14 cm
Højde løbere: 11 cm

Lavet af bornholmsk keramiker
Diverse mini spejl m sommerfugl 2021

  Lille spejl med sommerfugl bag glas

Længde: 10 cm
Bredde af spejl: 4,5 cm
Diverse mini violin 2021

  Lille bas/violin med bue

Længde bas/violin: 12,5 cm
Længde bue: 8 cm
Diverse piv i roev fugl 2021

SOLGT Nittsjö
Piv i røv fugl af ler


Højde: 12 cm
Længde: 14 cm

Stemplet: Nittsjö Sweden 729
Diverse lampe af gedehorn 2021


  Kunst-bordlampe fra Færøerne
Lavet af bukkehorn

Højde: 30 cm
Bredde: 27 cm